โรงเรียนเทพอักษร

11/5 หมู่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทร. 0-2517-6713, 0-2540-4997,0-2916-5997-8  โทรสาร. 0-2517-6713
www.thepaksorn.ac.th
 
 
แผนที่ตั้งโรงเรียนเทพอักษรโรงเรียนเทพอักษร
11/5 หมู่ 11 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 0-2517-6713, 0-2540-4997, 0-2916-5997-8 แฟกซ์ 0-2517-6713